ModułyFunkcjonalności

BookFlow

Produkty Możliwość definiowania produktów pożyczkowych, poprzez określenie parametrów pożyczki
 • maksymalna liczba rat, okres karencji, minimalna i maksymalna kwota,
 • opłaty i prowizje
 • rodzaj stopy procentowej (stała, zmienna),
 • rodzaj spłaty (raty równe, raty malejące),
 • stopa procentowa dla odsetek umownych (harmonogramowych),
 • stopa procentowa dla odsetek karnych,
 • katalog stóp referencyjnych: WIBOR, stopa lombardowa, stopa odsetek ustawowych itp.
 • wymagane dokumenty
 • szablony (umowa, regulamin)
 • procedury, możliwość definiowania kolejności procedur
 • akcje (np. wysyłanie sms), definiowanie akcji
  Wnioski Przyjmowanie i obsługa wniosków pożyczkowych
 • wprowadzenie danych osobowych, finansowych i adresowych wnioskodawcy do systemu
 • gromadzenie danych wnioskodawców, poręczycieli i zabezpieczeń
Ocena jakościowa i finansowa wniosku
 • przeprowadzenie oceny zdolności i wiarygodności kredytowej pożyczkobiorcy
 • procesowanie wniosku, jego ocena i akceptacja.
 • wykonanie zdefiniowanych procedur i podjęcie decyzji
Ocena scoringowa
 • przyznanie punktów na podstawie danych osobistych i majątkowych
  Pożyczka Obsługa księgowa pożyczek
 • możliwość uruchomienia pożyczki
 • rejestrowanie pożyczki
 • rejestrowanie danych i dokumentów dotyczący pożyczkobiorcy
 • zawieranie umowy pożyczki
 • definiowanie kont bankowych
 • kontrola płatności rat
 • wymiana danych z systemami bankowymi, księgowymi. Możliwość zaciągania wyciągów bankowych
 • w formatach: MT940, SIMP, DnB, Minbank
 • rejestrowanie spłat
 • naliczanie odsetek umownych i karnych
Eksport danych do systemów finansowo - księgowych
 • system posiada narzędzie eksportu danych księgowych do systemów finansowo – księgowych
 • dane mogą być eksportowane w ujęciu analitycznym lub syntetycznym.
 • procedura umożliwia szybkie zaksięgowanie wszystkich operacji finansowych i eliminuje konieczność wielokrotnego ich przetwarzania.
  Administracja
 • Dodawanie i edytowanie użytkowników
 • Dodawanie i edytowanie centrali, oddziałów i filii
 • Definiowanie grup oraz przyznawanie praw dostępu użytkownikom
 • Edycja „Czarnej Listy” (osoby lub firmy z różnych względów wykluczone z możliwości udzielenia pożyczki
 • Edycja i możliwość modyfikacji listy scoringowej
 • Portfel

DebtFlow

Windykacja Miękka Monitorowanie dłużnika
 • moduł pozwalający na codzienne monitorowanie spłat pożyczek i nadzorowanie opóźnień od momentu ich wystąpienia do momentu spłaty lub wypowiedzenia pożyczki
 • zautomatyzowanie większości czynności operacyjnych – generacja wiadomości e-mail oraz sms a także monity z informacją o opóźnieniu
 • tworzenie indywidualnych harmonogramów spłat
 • umożliwia kontrolę stanu zadłużenia i spłat zaległości, liczy odsetki umowne i ustawowe
  Windykacja Twarda Windykacja sądowa
 • moduł, który zapewni gromadzenie danych o wierzycielach, zabezpieczeniach
 • kontroluje stan zadłużenia i spłat, liczy odsetki umowne i ustawowe
 • umożliwia ewidencję transakcji finansowych i kontrolę płatności oraz nadzór
 • nad postępowaniem sądowym i egzekucyjnym

LoanFlow

Dla klientów posiadających pożyczkę Strefa dla klientów posiadających aktywne pożyczki
 • strefa przeznaczona dla klientów funduszy pożyczkowych posiadających aktywne pożyczki
 • rozliczane w systemie BookFlow
 • pożyczkobiorca ma wgląd do harmonogramu pożyczki i historii spłat
 • możliwość dokonania spłaty za pośrednictwem jednego z systemów płatności internetowych
  Dla poszukujących pożyczki Strefa dla firm i osób poszukujących pożyczki
 • kalkulator oceny zdolności kredytowej osoby/ firmy planującej zaciągnięcie pożyczki
 • ocena zdolności może być przeprowadzona z uwzględnieniem rodzaju podmiotu,
 • rodzaju księgowości,sposobu rozliczenia
 • dodatkowa funkcja to sprawdzenie, na podstawie wykonanej wcześniej oceny,
 • w jakich instytucjach możliwe będzie otrzymanie pożyczki
Nasi klienci