Cloud, SaaS – oprogramowanie jako usługa

Rozwiązanie CREDIT SYSTEM działa w chmurze (cloud) - to znaczy, że firma pożyczkowa kupuje usługę, a dostawca IT dostarcza dokładnie taki zakres aplikacji i liczbę stanowisk, jakiej firma pożyczkowa w danym momencie potrzebuje. Jest to model sprzedaży aplikacji jako usługi: z ang. SaaS Software as a Service, czyli oprogramowania jako usługi. Zaletą tego rozwiązania jest brak konieczności przygotowywania złożonej infrastruktury IT do wdrożenia aplikacji biznesowej. Firma pożyczkowa kupuje działający system IT o określonej funkcjonalności bez konieczności wchodzenia w zagadnienia związane z infrastrukturą informatyczną. Innowacyjne firmy korzystają z usług w chmurze np. poczty elektronicznej, przechowywania plików a także aplikacji biznesowych.

 

Model, na którym korzystasz

SaaS

Software as a Service Model dystrybucji oprogramowania, w którym udostępniane jest ono nie jako produkt, lecz usługa.
Klasyczna dystrybucja   SaaS
Kosztowny zakup i administracja Niski abonament, pomoc techniczna w cenie!
Wymagana rozbudowana infrastruktura IT Wystarczy dowolny komputer!
Czasochłonna instalacja na każdym komputerze Natychmiastowy dostęp za pomocą przeglądarki www!
Dostęp tylko w biurze Dostęp w każdym miejscu, z dowolnego komputer!
Ryzyko utraty danych w wyniku kradzieży lub awerii Informacje zawsze bezpieczne w chmurze!

 

Nasi klienci