Budowa i specyfikacja systemu

Budowa i specyfikacja systemu

Nie trzeba ograniczać się wyłącznie do pracy w biurze. Można obsługiwać klientów w dowolnym miejscu i o każdej porze. Potrzebny jest wyłącznie dostęp do Internetu.

Czy informacja była pomocna?

Istnieje możliwość wykupienia wyłącznie modułu obsługi pożyczek (Book Flow), nie trzeba korzystać z modułu windykacji (Debt Flow). Nie ma natomiast możliwości wykupienia tylko modułu windykacji. Konieczny jest zakup obu modułów (Book Flow i Debt Flow). Moduł Loan Flow służący do zarządzania pożyczkami przez kredytobiorców może być dołączony do obu modułów i jest bezpłatny. Nie działa samodzielnie.

Czy informacja była pomocna?

Loan Flow to strefa klienta, dzięki której pożyczkobiorca ma pełną kontrolę nad pożyczką, udostępniony harmonogram spłat i możliwość szybkiej spłaty.

Czy informacja była pomocna?

Debt Flow to moduł systemu umożliwiający obsługę windykacji miękkiej i windykacji twardej.

Czy informacja była pomocna?

Aplikacja udostępniana jest jako usługa (tzw. SaaS - ang. Software as a Service). Zwalnia to klienta od konieczności dbania o infrastrukturę techniczną, umożliwia rozłożenie kosztów oraz daje gwarancję korzystania zawsze z aktualnej wersji oprogramowania bez konieczności własnoręcznego instalowania poprawek czy update'ów.

Czy informacja była pomocna?

Dowolny! Credit system jest aplikacją, której używa się korzystając z przeglądarki internetowej. Nie ma znaczenia czy to będzie Windows, Linux czy Mac OS.

Czy informacja była pomocna?

Book Flow to moduł systemu, dzięki któremu przyjmować można wnioski pożyczkowe, gromadzić dane wnioskodawców i poręczycieli, wykonywać ocenę scoringową oraz ocenę wiarygodności oraz zdolności kredytowej.

Czy informacja była pomocna?
Nasi klienci