Zarządzanie i obsługa pożyczek

Administrator decyduje w jakiej kolejności i jakie procedury się uruchamiają. Definiuje procedury takie jak: podpisanie umowy, odrzucenie wniosku, przekazanie do poprawy (np. brak koniecznych dokumentów), zakończenie, decyzja.

Czy informacja była pomocna?

Tak! System umożliwia definiowanie dowolnej liczby produktów pożyczkowych poprzez określenie parametrów pożyczki.

Czy informacja była pomocna?

TAK! Credit System wysyła SMS z powiadomieniami to użytkowników. Zdarzenia dla których generowane są wiadomości tekstowe są definiowane przez administratora. Domyślne zdarzenia generujące SMS:

  • zaciągnięcie pożyczki
  • zbliżająca się splata pożyczki
  • brak spłaty / przypomnienie
  • inforrmacja o planowanym przekazaniu sprawy do windykacji
  • informacja  przekazaniu sprawy do windykacji

Czy informacja była pomocna?

Tak! Credit System dokonuje kompleksowej analizy scoringowej przyznając punkty na podstawie danych osobistych i majątkowych.

Czy informacja była pomocna?
Nasi klienci