Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Jest aplikacją do zarządzania i bieżącej obsługi pożyczek. Dostęp do aplikacji następuje za pomocą przeglądarki internetowej. Użytkownik powinien posiadać tylko komputer z dostępem do sieci internet. Dzięki usłudze w chmurze (określanej też jako cloud lub SaaS) firma pożyczkowa dobiera tylko potrzebny zakres usługi określany za pomocą liczby stanowisk i modułów. To jak układanka z klocków, gdy potrzebujemy więcej stanowisk dokupujemy i nie musimy z wyprzedzeniem kupować licencji „na zapas” i ponosić większych kosztów. To bardzo popularny system podejścia do zakupu licencji na aplikacje biznesowe (SaaS), dzięki któremu firmy nie muszą ponosić znacznych nakładów na inwestycje w wytworzenie lub zakup drogich aplikacji, tylko mają miesięczne lub roczne opłaty za korzystanie z aplikacji.

Czy informacja była pomocna?

System CREDIT SYSTEM jest innowacyjnym rozwiązaniem na rynku aplikacji i stanowi znaczny krok w kierunku stworzenia rozwiązania IT, jakiego rzeczywiście potrzebował dość zróżnicowany polski rynek firm pożyczkowych. Nowoczesność polega przede wszystkim na dwóch aspektach: modelu sprzedaży produktu IT jako usługi (SaaS ang. Software as a Service, czyli oprogramowanie jako usługa) – polegający na dystrybucji oprogramowania, w którym aplikacja jest przechowywana i udostępniana przez producenta użytkownikom przez sieć internetową. Model SaaS przerzuca obowiązki zarządzania, aktualizacji, pomocy technicznej z klienta na dostawcę (nie wymaga instalowania na komputerze klienta, prowadzeniu aktualizacji itd.).

Czy informacja była pomocna?

Tak. Korzystanie z aplikacji jest bezpieczne. Z tego typu rozwiązań korzystają już światowe korporacje oraz duże organizacje, dla których bezpieczeństwo danych jest kluczowe. To pokazuje, że aplikacje w chmurze (cloud) stanowią po prostu kolejny etap w rozwoju informatyki dla przedsiębiorstw, bo są już powszechnie stosowane ze względu na korzyści, które się z tym związane. Jest to model, który z jednej strony odpowiada potrzebom firm: obniżenie kosztów związanych z obsługą IT oraz jednocześnie przerzucenie na dostawcę dodatkowego zakresu obsługi, czyli bieżącego zapewnienia funkcjonowania aplikacji.

Czy informacja była pomocna?

Tak. Aplikacja CREDIT SYSTEM powstała i jest dostosowana do aktualnych warunków rynkowych i otoczenia prawnego w Polsce.

Czy informacja była pomocna?

Powodów jest kilka. Głównym jest modułowość i rozbudowana funkcjonalność oraz łatwe tworzenie nowych produktów pożyczkowych. To filozofia systemu, która odpowiada dokładnie potrzebom sektora firm pożyczkowych. Niezwykle istotnym jest też niewielka miesięczna opłata za korzystanie zamiast dużych inwestycji na etapie wdrożenia systemu.

Czy informacja była pomocna?

Aplikacja jest skalowalna, to znaczy, że może z niej bezpiecznie korzystać dowolna liczba użytkowników firmy pożyczkowej. Dzięki temu odpowiada zarówno małym kilkuosobowym firmom pożyczkowym, jak i tym dużym, w których jest potrzebne kilkadziesiąt lub kilkaset stanowisk.

Czy informacja była pomocna?

Tak, w aplikacji możemy swobodnie zarządzać poziomem dostępu naszych pracowników do danych w aplikacji.

Czy informacja była pomocna?

Tak, każdy użytkownik może sobie zmienić hasło z poziomu swojego dostępu do aplikacji. Nie zmienia to poziomu dostępu lub możliwości usunięcia użytkownika, jeżeli kończy współpracę z firmą pożyczkową.

Czy informacja była pomocna?

To moduły dzielące aplikację na moduły funkcjonalne: zarządzania i obsługi pożyczkami (Book Flow), windykacji (Debt Flow) oraz dostępu do informacji o ratach dla klientów (Loan Flow). Taki podział funkcjonalny zapewnia odpowiednie dostosowanie się aplikacji do modelu biznesowego każdej firmy pożyczkowej.

Czy informacja była pomocna?

System umożliwia wymianę danych z systemami bankowymi i księgowymi. Posiada również możliwość importowania danych z wyciągów bankowych w formatach: MT940, SIMP, DnB, Minbank. System posiada narzędzie eksportu danych księgowych do systemów finansowo – księgowych dane mogą być eksportowane w ujęciu analitycznym lub syntetycznym.

Czy informacja była pomocna?
Nasi klienci