Funkcjonalności systemu

Funkcjonalności systemu

System kontroluje stan zadłużenia i spłat, liczy odsetki umowne i ustawowe, umożliwia kontrolę płatności oraz nadzór nad postępowaniem sądowym i egzekucyjnym.

Czy informacja była pomocna?

System monitoruje spłaty i nadzoruje opóźnienia. Automatycznie o nich informuje i generuje harmonogram spłat. 

Czy informacja była pomocna?

Administrator decyduje w jakiej kolejności i jakie procedury się uruchamiają. Definiuje procedury takie jak: podpisanie umowy, odrzucenie wniosku, przekazanie do poprawy (np. brak koniecznych dokumentów), zakończenie, decyzja.

Czy informacja była pomocna?

Tak! System umożliwia definiowanie dowolnej liczby produktów pożyczkowych poprzez określenie parametrów pożyczki.

Czy informacja była pomocna?

TAK! Credit System wysyła SMS z powiadomieniami to użytkowników. Zdarzenia dla których generowane są wiadomości tekstowe są definiowane przez administratora. Domyślne zdarzenia generujące SMS:

  • zaciągnięcie pożyczki
  • zbliżająca się splata pożyczki
  • brak spłaty / przypomnienie
  • inforrmacja o planowanym przekazaniu sprawy do windykacji
  • informacja  przekazaniu sprawy do windykacji

Czy informacja była pomocna?

Tak! Credit System dokonuje kompleksowej analizy scoringowej przyznając punkty na podstawie danych osobistych i majątkowych.

Czy informacja była pomocna?

System pozwala na import plików SIMP, MT940, MiniBank, BZWBK24, DnB, BGK, BPH.

Czy informacja była pomocna?

Współpraca systemu Credit System z systemami bankowymi pozwala na wymianę danych między systemami. Umożliwia eksport plików w formacie Elixir, MultiCash i Minibank.

Czy informacja była pomocna?

System współpracuje z dowolnymi systemami księgowymi takimi jak SAP, Optima, Symfonia i wieloma innymi, pod warunkiem udostępnienia przez te systemy interfejsu wymiany danych w standardowych formatach.

Czy informacja była pomocna?

Dane do systemu księgowego są przekazywane w postaci pliku tekstowego w ujęciu syntetycznym. Współpraca ta jest możliwa pod warunkiem zachowania zgodności w układzie: nazwa konta (kapitał, odsetki umowne, karne, opłaty, nadpłaty, umorzenia).

Czy informacja była pomocna?
Nasi klienci