Bezpieczeństwo usługi CREDIT SYSTEM

Aby zapewnić naszym klientom najwyższy standard bezpieczeństwa i bezawaryjnego funkcjonowania aplikacji korzystamy z najnowocześniejszego w Polsce Data Center, które posiada bardzo restrykcyjne systemy kontroli dostępu i bezpieczeństwa oraz oraz posiada niezależne źródła zasilania i dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej.

 

Bezpieczeństwo danych
 
Oferowana w ramach usługi infrastruktura IT stanowi stabilne zaplecze techniczne dla niezawodnego funkcjonowania procesów biznesowych klientów gwarantujące bezpieczne przechowywanie danych.
 
 
Neutralnośc telekomunikacyjna
 
Data Center umożliwia dostęp do światłowodów ponad 10 operatorów, m.in.: operatorzy międzynarodowi (Cogent, Level3, TeliaSonera, RETN) oraz operatorzy krajowi: (Atman, Exatel, GTS, Netia, Orange (TP SA), T-Mobile).
 
 
Bezpieczeństwo i pewność eksploatacji
 
Wielostrefowa kontrola dostępu.
Biometryka.
Monitoring CCTV, kontrola i przetwarzanie danych 24h/7/365.
Monitorowanie zasilania i parametrów środowiskowych.
Monitoring usług IT.
Całodobowy nadzór kamerą termowizyjną.
 
 
Bezpieczeństwo mocy
 
Dwie rozdzielnie elektryczne.
Dwutorowy system dostawy zasilania.
Dwie niezależne rozdzielnie z dedykowanymi systemami UPS.
Niezależne trasy kablowe oraz listwy zasilające.
Nieprzerwane, autonomiczne źródło zasilania 1,85 mva.
Zbiorniki paliwa na 24h.
Możliwość tankowania z zewnętrznych cystern.
Testowane i monitorowane codzienne.
 
 
Chłodzenie i kontrola środowiska
 
Precyzyjna kontrola przepływu powietrza.
Dwa tory wytwarzania i dystrybucji chłodu.
Dwa niezależne zestawy agregatów chłodniczych.
Zapasowe systemy chłodzące.
Monitoring i kontrola dystrybucji chłodu.
Ekologia: odzyskiwanie ciepła do ogrzewania przestrzeni biurowych.
Monitoring temperatury i wilgotności.
 
 
Ochrona przeciwpożarowa
 
Systemy wczesnego wykrywania dymu – VESDA.
Precyzyjna lokalizacja źródła dymu.
Kontrola przeciwpożarowa.
Dozór operatorów przez 24h.
Automatyczne, dwustrefowe systemy tłumienia ognia.
 
 
Łącza
 
Redundantny węzeł dystrybucji usług sieciowych.
Ochrona transmisji danych i aktywny monitoring.
Kontrola jakości i ilości transmitowanych danych.
Firewalle, load balancing, retencja danych. 


*środki techniczne i organizacyjne, które spełniają wymagania Ustawy (Rozdział 5 – art. 36-39) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
Nasi klienci